kernwaarden

'Vertrouwen, bescherming, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.'

Welkom op de site van de Ronde Maat

Op deze site vindt u allerlei informatie rondom het onderwijs aan uw kinderen. Tevens vindt u een actuele agenda, allerlei nieuwsitems en een fotoarchief. Bij de omgang met onze leerlingen dienen we als team te zorgen voor een klimaat waar Gods woord het hoogste gezag heeft, dat betekent dat kinderen zich veilig en vertrouwd weten. Er is een klimaat waarin woorden als: vertrouwen, bescherming, verantwoordelijkheid en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Elk kind heeft immers zijn unieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften.
Kortom: “ De Ronde Maat een school voor hart, hoofd en handen.”

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken…..
U bent van harte welkom op onze school. 

Team De Ronde Maat

Voor alle data geldt: D.V.

Hulp gevraagd bij de zomermarkt.
Beste ouders,Op donderdag 20 juni hopen we op school een zomermarkt te organiseren. Als marktcommissie hopen we op een zeer geslaa
Lees verder
ANWB street-wise-dag, D.V. 28 juni a.s.
ANWB Streetwise bij basisschool De Ronde MaatOp 28 juni ANWB Streetwise, een spannend verkeersprogramma.  ANWB Streetwise leert alle kinderen van de b
Lees verder

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' samen met de drie formulieren van enigheid de basis van ons onderwijs. Als school gebruiken we daarom de volgende kernwaarden: Onze belangrijkste kernwaarde is: 'Afhankelijkheid', met daarnaast de kernwaarden: 'Vertrouwen, Bescherming, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid'. In de 10 Geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Daarom zijn onze schoolregels dan ook gebaseerd op de 10 Geboden en gekoppeld aan onze kernwaarden.
Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school. Dit is te zien aan onze manier van werken aan: 'Voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kindgesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren', etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.