kernwaarden

'Vertrouwen, bescherming, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.'

Welkom op de site van de Ronde Maat

Op deze site vindt u allerlei informatie rondom het onderwijs aan uw kinderen. Tevens vindt u een actuele agenda, allerlei nieuwsitems en een fotoarchief. Bij de omgang met onze leerlingen dienen we als team te zorgen voor een klimaat waar Gods woord het hoogste gezag heeft, dat betekent dat kinderen zich veilig en vertrouwd weten. Er is een klimaat waarin woorden als: vertrouwen, bescherming, verantwoordelijkheid en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Elk kind heeft immers zijn unieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften.
Kortom: “ De Ronde Maat een school voor hart, hoofd en handen.”

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken…..
U bent van harte welkom op onze school. 

Team De Ronde Maat

Voor alle data geldt: D.V.

Soms ontvangen ouders niet de belangrijke berichten via Klasbord, waar kan dat aan liggen?

Beste ouders,

Gisteravond hebben we een spoedbericht via ' Klasbord' verzonden, echter sommige ouders hebben dit bericht niet ontvangen.

Wat is daar aan te doen?

DIT LIGT IN DE MEESTE GEVALLEN AAN DE INSTELLING VAN UW TELEFOON.

Hierbij de oplossing van Heutink:

Ik krijg geen meldingen op mijn telefoon. Hoe kan ik dat oplossen?

help.ouderapp.heutink-ict.nl

Ik krijg geen meldingen op mijn telefoon. Hoe kan ik dat oplossen?

Stel: je ontvangt geen pushnotificaties (meer) op je smartphone of tablet. Wat te doen? Loop onderstaande checklist dan langs.


-Heb je de meest recente update van de app?

Je kunt dit controleren door naar de appstore op je telefoon te gaan en te zoeken naar de Klasbord Ouderapp. Vervolgens klik je op Updaten. Als deze mogelijkheid er niet staat, heb je de meest recente update al.


-Heb je notificaties via de mobiele app ingesteld? 

Open de app en klik bovenin op de drie streepjes. Klik achtereenvolgens op Mijn instellingen en op Mijn notificatie instellingen. Bij elk punt kan worden aangegeven of je een notificatie via de app wil ontvangen en/of een notificatie via de e-mail. Pushnotificaties ontvang je alleen voor de acties waarbij je de eerste optie hebt ingeschakeld.


-Heb je de app gemachtigd? 

Heb je bovenstaande gedaan, maar ontvang je nog steeds geen pushnotificatie op je telefoon of tablet? Dan kan het zijn dat je Klasbord Ouderapp toestemming moet geven om meldingen naar jouw telefoon te mogen versturen. Dit doe je als volgt: 

1. Sluit de app af en gaan naar Instellingen op de telefoon.

2. Klik de Klasbord Ouderapp aan en ga naar Meldingen. Vink/schuif hier alles aan.

3. Doe hetzelfde met Machtigingen.

4. Ga naar Apps en zoek naar Klasbord Ouderapp

Check de instellingen voor de energiebesparing

Het kan zijn dat je nog steeds geen meldingen ontvangt. Dit kan te maken hebben met de instellingen van de telefoon voor energiebesparing. Als een bepaalde app niet is gebruikt voor een periode, dan gaat de app automatisch in de “Sluimerstand”. Dit kan betekenen dat een gebruiker geen pushnotificaties meer ontvangt. Dit kun je echter voorkomen door de volgende stappen te doorlopen (de stappen verschillen per fabrikant):

Samsung:

1. Sluit de app af en ga naar de instellingen op de telefoon.

2. Ga naar apps en zoek naar de Klasbord Ouderapp.

3. Klik Klasbord Ouderapp aan en ga naar Batterij.

4. Klik op Batterijverbr. Optimalis.

5. Klik bovenin op het pijltje achter Apps niet geoptimaliseerd en selecteer Alle apps.

6. Zoek naar de Klasbord Ouderapp en zorg ervoor dat het schuifje uitstaat. (Doordat het schuifje uit staat zorg je ervoor dat de Klasbord Ouderapp nooit in de

sluimerstand gaat en zul je altijd pushberichten ontvangen).

Huawei:

1. Sluit de app af en ga naar de instellingen op de telefoon.

2. Klik op Geavanceerde instellingen.

3. Klik op Batterijmanager en klik vervolgens op Beschermde Apps.

4. Zoek naar de Klasbord Ouderapp en zorg ervoor dat het schuifje aan staat. (Doordat het schuifje aan staat zorg je ervoor dat de app beschermd is en daardoor actief

blijft in de achtergrond en zul je altijd pushberichten ontvangen.

Heb je een Xiaomi telefoon? Ga dan naar deze website voor een duidelijke uitleg.


Hopelijk voorkomen we zo gemiste spoedberichten.

Hgr,

Meester van den Noort


Feest in de klas

Vandaag was het feest. Willem is 5 geworden en dat vieren wij.

Principieel passend onderwijs

Als reformatorische school is 'Gods Woord' samen met de drie formulieren van enigheid de basis van ons onderwijs. Als school gebruiken we daarom de volgende kernwaarden: Onze belangrijkste kernwaarde is: 'Afhankelijkheid', met daarnaast de kernwaarden: 'Vertrouwen, Bescherming, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid'. In de 10 Geboden vinden we de regels voor goed burgerschap. Daarom zijn onze schoolregels dan ook gebaseerd op de 10 Geboden en gekoppeld aan onze kernwaarden.
Onderwijskundig werken we aan passend onderwijs vanuit het onderwijsconcept BAS+. Dit betekent bouwen aan een adaptieve school. Dit is te zien aan onze manier van werken aan: 'Voorspelbaarheid, regels en routines, ouder- en kindgesprekken, basiscommunicatie, coöperatief leren', etc. Passend onderwijs betekent dat wij een passende plek voor iedereen proberen te zoeken. Vaak binnen onze school, soms daar buiten.