TUSSENVOORZIENING DE BRUG

Onze schoolvereniging kent een zogenoemde tussenvoorziening. Leerlingen, waarvan wij zien dat zij in groep 2 heel veel moeite hebben met de voorbereidende vaardigheden voor groep 3, kunnen wij bij het loket tussenvoorziening aanmelden voor een plaatsing op Brekeldschool-de Brug. Deze kinderen krijgen de mogelijkheid om op een rustiger tempo, in een kleinere groep met meer individuele begeleiding groep 3 en verder te volgen. Ze krijgen wel de gewone lesstof. 

Ook is het mogelijk om leerlingen uit groep 4, 5 of 6 aan te melden als blijkt dat het lestempo op onze school toch te hoog voor hen ligt. Vaak heeft er dan al een consultatie, observatie en oudergesprek met de orthopedagoog plaatsgevonden en ook een psychologisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden. De Brug is een tussenvoorziening tussen regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat soms kinderen nog worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs, de Eliëzerschool in Zwolle. 

Onze tussenvoorziening heeft niet de mogelijkheid om kinderen, waar primair gedragsproblemen (bijvoorbeeld een diagnose PDD-NOS) of lichamelijke problematiek (bijvoorbeeld medisch lichamelijk) voorliggend zijn, ondersteuning te bieden, die zij nodig hebben. Wij verwijzen als we als basisschool zelf niet de juiste ondersteuning voor deze leerlingen kunnen bieden, in dat geval door naar het speciaal onderwijs, de Obadjaschool in Zwolle. Deze trajecten verlopen via Berseba. Zie voor nadere informatie elders op onze site.